Víno bojnice 2009 tokaj macik winery

Titul absolútneho šampióna získala Lipovina Cibébový výber z veľkého ročníka 2006 z kolekcie vín TOKAJ Grand.

Zlatú medailu nám priniesla nemenej úspešná Lipovina Bobuľový výber taktiež z kolekcie výnimočných vín TOKAJ Grand 2006. Konkurencií vyše 390 vín sme potrdili prvenstvo medzi vinárskou elitou na Slovensku.

Nad priebehom hodnotenia dohliadal prezident súťaže Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc., odborný garant za NSV SR - Ing. Štefan Ailer, PhD., odborný garant za usporiadateľa – Ing. Roman Janoušek, hlavný organizátor súťaže – Ing. Ľuboš Babarík a predsedovia porôt. Tieto dve vína získali aj nominácie pre súťaž Národného salónu vín Slovenskej Republiky 2009.