Neskorý zber? Zaspali? Neskoro prišli?Neskorý zber? Zaspali? Neskoro prišli?

Germánsky systém podľa cukornatosti hrozna a jeho kategorizácia.

Tu hrá veľkú rolu výber hrozna resp. kvalita nad kvantitou.

Na Slovensku sa používa Akostné víno s prívlastkom, čo je označenie, ktoré sa používa pre vyššie kvalitné vína v niektorých vinárskych regiónoch, najmä v krajinách strednej a východnej Európy. Právne predpisy a kritériá pre udelenie prívlastku sa môžu líšiť v závislosti od každej krajiny. Tu sú niektoré obecné kategórie pre akostné víno s prívlastkom:

Akostné víno s prívlastkom možno vyrábať len z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách vo vinohradníckych oblastiach a vhodného na výrobu akostného vína s prívlastkom.

Tradičný výraz akostné víno s prívlastkom možno použiť len na označenie vína s chráneným označením pôvodu, ak:

 • hrozno použité na výrobu vína bolo osvedčené kontrolným ústavom,
 • víno nebolo obohacované,
 • víno nie je chemicky konzervované s výnimkou použitia oxidu siričitého,
 • najvyšší hektárový výnos neprekročil 13 000 kg/ha,
 • spĺňa kvalitatívne požiadavky

Prívlastky

Tradičný výraz akostné víno s prívlastkom sa dopĺňa výrazom

Kabinetné:  vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM (normalizovaného muštomeru) a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu

Neskorý zber: vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu

Výber z hrozna: vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM, ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 9,5% objemu

Bobuľový výber: vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu

Hrozienkový výber: vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu

Cibébový výber: vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom ušľachtilej plesne Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 8% objemu

Ľadové víno: vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote −7 °C a nižšej a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6% objemu

Slamové víno: vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach najmenej tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM a skutočný obsah alkoholu vo víne je najmenej 6% objemu.

 

V označení akostného vína s prívlastkom môže vinár uviesť:

 • názov vinohradníckeho rajónu, v ktorom bolo hrozno použité na jeho výrobu dopestované,
 • ročník zberu a číslo výrobnej dávky,
 • označenie akostné odrodové víno s prívlastkom alebo akostné značkové víno s prívlastkom,
 • písomný údaj o obsahu zvyškového cukru vo víne,
 • názov odrody pri akostných odrodových vínach s prívlastkom a značky pri akostných značkových vínach s prívlastkom,
 • prívlastok podľa členenia,
 • názov vinohradníckej obce, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tejto vinohradníckej obce,
 • názov vinohradníckeho honu, ak produkty použité na výrobu vína pochádzajú výhradne z tohto vinohradníckeho honu,
 • názov odrôd použitých pri výrobe akostného značkového vína s prívlastkom v zostupnom poradí podľa použitých množstiev.

V Nemecku sa akostné víno s prívlastkom označuje ako "Qualitätswein mit Prädikat" (QmP). Táto kategória zahŕňa rôzne stupne zrelosti a špeciálne prívlastky, ako sú "Kabinett," "Spätlese," "Auslese," "Beerenauslese," a "Trockenbeerenauslese." Každý prívlastok označuje určitý stupeň kvality a zrelosti hrozna.

V Rakúsku sa používa systém prívlastkov známy ako "DAC" (Districtus Austriae Controllatus). Každý vinohradnícky región má svoje vlastné pravidlá pre prívlastky, a napríklad "Kabinett," "Federspiel," a "Smaragd" sú prívlastky používané v regióne Wachau.

V Maďarsku sa používa označenie "Minőségi Száraz Bor" (MSZB) pre akostné suché víno. Prívlastky ako "Késői Szüretelésű" (Neskorý zber).

 

Pri výrobe tokajského vína sa kladie nezvratný dôraz tiež na kvalitu. Každé hrozno je starostlivo vyberané podľa jeho zrelosti a cukornatosti. Tento selektívny prístup umožňuje vinárstvu dosiahnuť maximálnu kvalitu a vyvinúť jedinečný charakter každého vína.

Na Tokaji toto celé ovplyvňuje aj  Botrytis cinerea persoon - ušľachtilá pleseň, ktorá mení všetko.

V srdci tokajského vinohradníctva sa skrýva tajomná a ušľachtilá pleseň, známa ako Botrytis cinerea. Táto pleseň sa vyskytuje prirodzene a zasahuje do hrozna, vytvárajúc tak podmienky pre vznik sladších a bohatších vín. V dôsledku tohto procesu dostávajú tokajské vína svoju unikátnu sladkosť a komplexnosť.

V každom prípade je dôležité skontrolovať konkrétne predpisy a pravidlá pre daný vinársky región, pretože sa môžu líšiť v závislosti od miesta produkcie. Tieto prívlastky by mali slúžiť ako ukazovatele vyššej kvality a špecifických charakteristík vína, ktoré je potrebné splniť pre získanie prívlastku.

Späť do obchodu